Transfer Certificates 2021-2022

 

SR. No. NAME GRADE ADMISSION VIEW
1 JADEJA RIYABA KRUSHNASINH 9 42
2 RAVESHIYA SMIT DIVYESHBHAI 9 40
3 NEELKUMAR JADISHBHAI 9 73
4 PADASUMBIYA SHIVAM 9 96
5 PALAN RUDRA 9 77
6 VORA PRADEEP 9 63
7 POOJARA NEEL 9 64
8 JAKASANIYA HET 9 60
9 NAYAKPARA ANSHKUMAR 9 71
10 AMRUTIYA PREM 9 59